Dla pracodawcy

Agencja pracy POLRAB proponuje dla pracodawców współpracę na trzech etapach:

  • Analiza potrzeb firmy – szacowana jest ilość pracowników, których potrzebuje firma, aby móc się we właściwy sposób rozwijać. Określane są także optymalne warunki zatrudnienia, które będą korzystne, a jednocześnie satysfakcjonujące dla kandydata na dane stanowisko.
  • Rekrutacja pracowników – eksperci POLRAB przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne w ojczystym języku pracowników. Wybierani są jedynie ci kandydaci, którzy spełniają wszystkie oczekiwania pracodawcy. Agencja udziela pomocy w załatwianiu formalności związanych z legalnym pobytem pracowników, jak i z ich legalnym zatrudnieniem.
  • Wsparcie w bieżącej działalności firmy – agencja pracy POLRAB monitoruje status prawny pracowników zatrudnianych w firmie, a także pomaga w przedłużaniu zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce. Gdy jest taka potrzeba, poszukiwani są nowi pracownicy, jeżeli dotychczasowi muszą wyjechać z Polski, w celu odbycia przymusowej przerwy związanej z przepisami.